• Από Εώς

GREEK BOOKS REPERTOIRE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο θησαυρός της ζωής της

  • ISBN-13: 978-960-12-2418-3
  • University Studio Press, 2018, Θεσσαλονίκη
  • € 16.00 (ενιαία τιμή, περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 352 σελ.
Χρήστες Ετήσιας Ακαδημαϊκής Άδειας:
  • Φωτοτυπική Αναπαραγωγή ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • Ψηφιακή Αναπαραγωγή ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ